Jezus voor iedereen

Wat is ‘Jezus voor iedereen’

Weet je niets, of weinig, van het christelijke geloof, maar ben je er wel in geinteresseerd? Of wil je je geloofsleven eens ‘opfrissen’?

In Jezus voor iedereen verkennen we gedurende zeven avonden het christelijke geloof. We bespreken een aantal onderwerpen, waarmee we de kern daarvan duidelijk willen maken.

De reeks avonden is een combinatie van een cursus en een gesprekskring. We maken kennis met het christelijke geloof, maar ook onderling met elkaar.

In een groep van ca. acht deelnemers, streven we naar een open sfeer, persoonlijke aandacht en respect voor ieders mening en levensovertuiging.

Klik hier voor meer informatie