GEEN Oud Papier Actie

I.v.m. de Corona maatregelen zien we ons genoodzaakt de Oud Papier Actie tijdelijk niet te houden.

Dit betekent voor u:

- Er zal geen papiercontainer bij Het Lichtbaken staan.

- Er zal geen oud papier opgehaald worden op de 1e zaterdag van de maand

 

Voorlopig geldt deze maatregel voor zaterdag 4 april maar afhankelijk van de ontwikkelingen kan het langer duren.

Als het voor u mogelijk is vinden we het fijn als u uw papier (tijdelijk) voor ons wilt bewaren.

Maatregelen in verband met de bestrijding van het Coronavirus

De kerkenraad heeft vrijdag 13 maart het volgende besloten ten aanzien van de bestrijding van een verdere verspreiding van het Coronavirus.

In lijn met het dringend advies van de Nederlandse regering is besloten de kerkdiensten tot en met eind maart niet door te laten gaan. Nadat de maatregelen zijn uitgebreid tot 6 april is dit besluit ook verlengd.

De diensten op 15, 22, 29 maart en 5 april komen te vervallen.

 

Om zondags toch diensten te kunnen meemaken kunt u proberen via www.kerkomroep.nl of www.kerkdienstgemist.nl diensten te beluisteren.

Op onze Facebook pagina zal ook zo af en toe een update worden geplaatst: www.facebook.com/cgkdelfzijl 

 

Wilt u allen de Here bidden om deze pandemie weg te willen nemen, de getroffenen nabij te willen zijn en de nabestaanden van mensen die overleden zijn te willen troosten.

 

Update: maatregel ook geldig op zondag 5 april. En link Facebook toegevoegd.

Het Lichtbaken

Het Lichtbaken is een actieve, gastvrije en open gemeenschap. Samen richten we ons op het ontdekken van wie God is, op verdieping van geloof en op ontmoeting met elkaar. Iedereen die interesse heeft is welkom.

 

Juist ook wanneer je niet gelovig bent, maar wel interesse hebt in wie God voor je wil zijn ben je welkom.

Kerkverband

Het Lichtbaken, de Christelijke Gereformeerde Kerk in Delfzijl, maakt deel uit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. 

Meer informatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland is te vinden op de website www.cgk.nl

Veel van de predikanten die werkzaam zijn binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland hebben gestudeerd aan TUA, Theologische Universiteit Apeldoorn.

Aan de Theologische Universiteit Apeldoorn wordt een zesjarige studie theologie aangeboden. In de opleiding staat de wetenschappelijke kwaliteit, verbonden aan een gedegen beroepsmatige toerusting, centraal. Daarbij wordt veel aandacht geschonken aan het aanleren van de brontalen Hebreeuws, Grieks en Latijn. De opleiding is kleinschalig en staat bekend om de goede sfeer en intensieve begeleiding van de studenten.

Meer informatie is te vinden op: www.tua.nl

ANBI

De Christelijke Gereformeerde kerk te Delfzijl is een geloofsgemeenschap die behoort tot de
Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben
geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.


Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en
bezit rechtspersoonlijkheid.

 

ANBI verklaring CGK Delfzijl